Mer effektiv konferanse

Mer effektiv konferanse -

Bruk av MENTOMETERKNAPPER forsterker tema, medfører interaktiv deltagelse og større entusiasme. Umiddelbar respons på storskjerm skaper engasjement og gir ledelsen unik tilbakemelding for viktige beslutninger og oppfølging.

I tillegg kan vi tilby visuell dokumentasjon av hele konferansen (SHRIBING), - som er ganske nytt i Norge.

Målrettet gjennomføring

Event Production har et stort nettverk av foredragsholdere og samarbeidspartnere som kan forsterke ønsket budskap, sikre læring endre adferd og skape organisatorisk forankring.

Vi jobber med å visualisere det faglige innholdet og legger stor fokus på forankring i salen - at programmet er sydd sammen på en slik måte at vi sikrer aksept og entusiasmen rundt innholdet som presenteres.

Bli Kjent med hverandre

Vi har utviklet egne team-aktiviteter vi er alene om å gjennomføre. Intiering av aktivitet allerede under konferansen eller som team aktivitet før middag .

Et foredrag som skult teater eller en intern konkurranse...og der er alltid suksess med avsløring sammen med premieutdeling under middagen.​

Teknisk gjennomføring

Ingen ting er verre enn et dårlig lydanlegg eller at det visuelle klikker...Ikke alle hoteller har tilfredsstillende teknikk eller teknisk kyndig person for en profesjonell avvikling. Teknikk må fungere , og vi kan supplere med personell og nødvendig teknikk for å kvalitetssikre konferansen. ​